Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Omsättningsstöd finns till för att hjälpa egenföretagare som har enskild firma ﴾enskilda
näringsidkare﴿, handelsbolag och kommanditbolag som har förlorat omsättning på grund av
pandemin. 
För månaderna augusti 2020 till och med februari 2021 kan en företagare få maximalt 168 000 kr.
Pengarna är inte ett lån utan ett stöd. Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare är inte samma stöd
som Skatteverkets omställningsstöd som ger ersättning för fasta kostnader. Egenföretagaren kan söka
båda stöden samtidigt. Är du osäker på om du har rätt till stödet? Skicka in din ansökan ändå, Sista dagen för att skicka in ansökan är den 30 april 2021.
Var söker jag
• Enskild firma ﴾enskilda näringsidkare﴿ söker här: www.boverket.se
• Kommanditbolag och Handelsbolag söker här: www.boverket.se
Vad krävs för att få omsättningsstöd?
1. Att du har enskild firma ﴾enskild näringsidkare﴿, handelsbolag eller kommanditbolag.
2. Att du är godkänd för F‐skatt när du ansöker.
3. Att du hade en nettoomsättning på minst 180 000‐200 000 kronor för hela året 2019.
4. Att du inte är i konkurs eller har näringsförbud när du ansöker.
5. För att få omsättningsstöd krävs också att företagets omsättning har minskat under 2020 och
2021.
‐ Under augusti‐oktober 2020 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 40% jämfört med
augusti‐oktober 2019.
‐ Under november‐december 2020 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 30% jämfört med
november‐december 2019.
‐ Under januari‐februari 2021 ska nettoomsättningen ha sjunkit över 30% jämfört med januari februari
2019.
Vad ska jag göra om jag inte vet om min omsättning har minskat tillräckligt mycket?
Gå in på Boverkets hemsida och gör din ansökan ändå, hemsidan hjälper dig att räkna.
Mer information om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Om man fortsätter att arbeta med även om man har gått i pension och får pension utbetald vid sidan av den enskilda näringsverksamheten samt att omsättningstappet under 2020 och 2021 inte beror på att man har gått i pension utan pga pandemin så ska man kunna få stöd. Förutsatt att man uppfyller övriga villkor.Alla som ansöker om stödet gör detta via Boverkets hemsida: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - Boverket

Omsättningsstöd till handelsbolag och kommanditbolag - Boverket

Har man frågor om handläggningen så kan man vända sig till följande länsstyrelser

Länsstyrelsen Östergötland – om man är folkbokförd i Östergötland, Jönköpings eller Kalmar län.

Länsstyrelsen Stockholm – om man är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län

Länsstyrelsen Västra Götaland – om man är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län

Länsstyrelsen Dalarna – om man är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län

Länsstyrelsen Västernorrland – om man är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län

Länsstyrelsen Norrbotten – om man är folkbokförd i Västerbotten eller Norrbottens län

Länsstyrelsen Skåne – om man är folkbokförd i Skåne, Blekinge och Kronobergs län