TOMERs Marknadsguide 2021

300,00 kr

Guiden som varje knalle behöver! Här hittar du marknader, mässor, festivaler mm

 Vi avvaktar med Marknadsguiden 2021 till längre fram i vår och följer utvecklingen av Corona viruset 

TOMER s marknadsguide kommer ut varje år i mitten av januari. Guiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader o torg. Marknadsguiden trycks i A5 format