Kopparbergs Marknad 2021

 

 

Fr.o.m 1 juni 2021.

Vi har vänt på alla stenar i informationsdjungeln från olika myndigheter och regeringen,vilka inte är lättfattliga för var och en. Regler för marknader fram till september i nuläget

Förändringar kan ske , enligt Tegnell, under resans gång till september.

Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder enligt nedan
Från Folkhälsomyndighetens förordning HFLS-FS 2021:38
Samt Polismyndighetens hemsida

Marknader                                                                            

2 a §

Den som ansvarar för att en marknad hålls ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks,
3. erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,
5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd
Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad utomhus är att tilldela försäljarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Marknader

Trängsel kan undvikas genom att

1. låta marknaden pågå under flera dagar,
2. informera besökare om att handla ensamma om man inte handlar med personer som har behov av stöd eller barn,
3. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och
4. personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar

 

Från Polismyndigheten kommer även följande anvisningar vid ansökan om tillstånd

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som du anordnar i enlighet med de begränsningar som träffar densamma. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Det finns inte heller någon deltagarbegränsning för marknader. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet eller på marknaden på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Folkhälsomyndigheten får också föreskriva om regionala deltagarbegränsningar.

Länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall.

För marknader utomhus saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Det finns inte heller något absolut maxtak för antalet deltagare. Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna.
Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

 

 

 

 

 

 

 Åsele med flera marknader har ställt in 

Tomer uppmanar sina medlemmar att ta kontakt med arrangörer

på era bokade marknader för vidare information om vilka åtgärder som gäller på dessa marknader.
www.tomer.se och lär känna vår förening.
 

 

Stöd Tomer

 Genom att swisha valfritt belopp till
Swishnummer 1234689535 eller P-G 19 14 54 - 8
Tag kontakt med kontoret kontor@tomer.se, telefon 08-420 55 293
För firmanamn eller er logga

Tack på förhand - Styrelsen

 

P.g.a. den rådande situationen med Corona-virusets spridning har Tomer tagit beslut om att ställa in alla fysiska möten som inte är akuta.

Vi finns istället tillgängliga för möten på telefon tills dess att spridningsrisken avtagit i samhället.
Vi hoppas ni förstår och respekterar vårt beslut som syftar till att inte utsätta våra medlemmar och samarbetspartner för onödig risk.
I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande smittöverföring, som att hålla god handhygien, hosta/nysa i armvecket och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi ber er också att följa händelseutvecklingen via media och att följa myndigheternas råd och eventuella inskränkningar.
Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar: http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

 

 

 

Skatteverket

Vi har lagt ut information på Skatteverkets hemsida kring anstånd att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Bifogar nedan länken till Skatteverkets hemsida där man hittar mer information. Längst ner på sidan finns även länkar bland annat till ansökningsblanketter för att söka anstånd.

 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillskattekontot/anstandmedskattebetalning.4.69ef368911e1304a62580004910.html 

HAR DU SOM KNALLE VERKLIGEN RÅD ATT INTE VARA MED?

Vi är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel
Vi ska tillsammans förändra vår arbetssituation till det bättre
Vi har en knalleförsäkring speciellt för egenföretagare inom den ambulerande handeln.
Vi vill agera för ett fritt och seriöst näringsliv, med fritt varusortiment och med fri konkurrens.
TOMER har bland sina medlemmar allt från enskild firma till aktiebolag, medlemsantalet ligger på ca 250 medlemmar
TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker.