Medlemsgrupp 1

– aktiva torg- och marknadshandlare Full premie – i medlemskapet ingår:

• Grundförsäkring

• Marknadsguiden

• Tidningen Torg och Marknadsnytt

• Skylt

• Logg-in till hemsidan

• Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämmor • Valbarhet till förtroendeuppdrag

Medlemsgrupp 2

– arrangörsförening/tivoliförening I service- och medlemsavgift ingår:

• Tidningen Torg och Marknadsnytt • Närvaro- och yttranderätt på fören- ingsstämmor

Medlemsgrupp 3

– stödmedlemmar

I medlemsavgift samt avgift för stöd-medlemskap ingår:

• Tidningen Torg och Marknadsnytt • Närvaro-, yttrande- och rösträtt på föreningsstämmor

• Logg-in till hemsidan

• Valbar till förtroendeuppdrag

Medlemsgrupp 4

– hedersmedlemmar

I det helt avgiftsfria medlemskapet ingår:

• Tidningen Torg och Marknadsnytt • Närvaro- och yttranderätt på föreningsstämmor

• Logg-in till hemsidan