TOMER 13-punktsprogram.

 

1.      Garanterad kontanthantering och möjlighet att sätta in dagskassor över disk.

Bankerna har rundat både grundlag och riksdag genom att försvåra för kontanthandeln. Kontanterna är nödvändiga, annars är vi tillbaka på medeltidens bytesekonomi, den dagen de digitala betalsystemen inte fungerar, eller utsätts för en fientlig attack utifrån. Alla har inte kort, många äldre undviker att använda kort. Vid evenemang är det många orter som inte klarar den tillfälliga ökningen av Swish- och kortbetalningar på grund av underdimensionerad nät- och telefonkapacitet. Då är det bara kontanter som fungerar. Försvårandet av kontanthanteringen är ett hot mot den ambulerande handeln

2.      Undantag för färdskrivare.

TOMER kräver undantag från färdskrivarlagen för knallar med ekipage över 3,5 ton. Vi tjänar inga pengar på att transportera våra varor. Förtjänsten uppstår vid försäljningen.

3.      Avgiftsfri swish för företag.

Swish är ett betalsätt som ökar. Kostnaden varierar från företag till företag. En vanlig kostnad är 2 kr. Ett köp på 20 kr betyder att transaktionsavgiften blir 10 %. Helt orimligt. Företagen måste få samma villkor som privatpersoner, d v s gratis.

4.      Skatteverket måste anmäla sina besök på plats vid kontrollbesök och ange klagomål för att kunna bemöta/förklara.

Vid ett kontrollbesök av Skattemyndigheten får knallarna kännedom om det långt efteråt, ibland månadsvis. Finns det någon anmärkning har knallen ingen rimlig möjlighet att förklara sig, om det finns naturliga förklaringar. Av denna anledning måste Skattemyndigheten måste presentera sig på plats i samband med kontrollen.

5.      Införande av schablonbeskattning.

Som ett alternativ till kassaregisterlagen vill TOMER införa en schablonbeskattning som stora delar av övriga Europa har. Variationerna på mätparameterar är otaliga i de olika länderna. Om skattemyndigheten inte förstår vår bransch speciella egenheter (vilket de tidigare visat) ställer TOMER gärna upp och diskuterar, informerar och ger förslag.

6.      En översyn på kassaregisterlagen.

 Lagen är tagen få felaktiga grunder och åren den existerat har visat att den inte fungerar för den ambulerade handeln. Vi kräver en opartisk översyn med deltagare från torg och knalle-branschen, kassaregistertillverkarna, politiker och skatteverket.   

7.      Neutrala organisationsnummer för enskilda firmor.

Ambulerande handlare med enskilda firmor ska inte behöva skylta med personnummer och adressuppgifter. Det är en säkerhetsrisk och otidsenligt.

8.      Kulturmoms.

Antalet marknader och knallar minskar stadigt. Vår bransch överlevnad är hotad. Dessutom har vi högre kostnader än den bofasta handeln, både gällande kvadratmeterhyra per dag, transporter och ökade levnadsomkostnader  Våra kollegor tivolin och cirkusar kämpar för den lägre kulturmomsen, 6 %. Vi lever under samma villkor och bör alltså få samma moms. Rädda marknadsbranschen, om inte annat som inkomstkälla för det civila, ideella föreningslivet.

9.      TOMER bör agera som kommunal remissinstans gällande kommunala marknader, torgstadgar och övriga torgfrågor.

Att bara vara statlig remissinstans räcker inte. Många beslut som berör oss tas på kommunal nivå.

10.  Krav på ansvarsförsäkring för knallar.

Marknadsarrangörerna måste kräva att alla knallar har ansvarsförsäkring. Alla arrangörer har inte ansvarsförsäkring. Det är viktigt för oss alla. Annars faller ansvaret på arrangören.

11.  Införa arrangörskörkort.

Det finns alltför många oseriösa arrangörer. Utan försäkringar, utan kunskaper eller erfarenhet. För att få tillstånd att arrangera en marknad bör det finnas en certifiering som visar att allt nödvändigt finns. MAF kan utses till certifieringsorgan.

12.  Avskaffa Chartbooker och BokaMarknad.se.

Dessa bokningssidor är opålitliga och agerar delvis oseriöst, framförallt i sina kontakter med arrangörerna. Knallarnas uppgifter kan säljas till tredje part, enligt villkoren hos Bokamarknad.se. Vad säger GDPR

13.  En skiljenämnd bör inrättas av TOMER och MAF.

Knallarna befinner sig i ett hopplöst underläge gentemot arrangörerna. Även knallar     kan bete sig så att tvister uppstår. En skiljenämnd med opartiska representanter från          TOMER och MAF kan lösa tvister mellan knallar och arrangörer till allas bästa.