Till Magdalena Andersson

                  Finansdepartementet

           

 

Coronaviruset slår hårt mot många av landets knallar

I spåren av att marknader ställs in hamnar många av landets marknadshandlare i en ekonomisk kris. En kris som i värsta fall innebära att det inte finns pengar till varken hyra eller mat för dagen.

Situationen som råder med inställda marknader slår direkt och skoningslöst mot landets marknadshandlare. Möjligheten att betala räkningar som förfaller till betalning uteblir, likaså när det gäller att betala skatter, hyror, el, tfn, mediciner, försäkringar osv.

Då nöden är som störst och sista utvägen är att gå till socialtjänsten för att få hjälp med ekonomin kommer reglerna för att få bistånd med största sannolikhet att sätta stopp för all hjälp därifrån.

I regel har man inte rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken. Om man har pengar på banken som ska täcka räkningar som förfaller till betalning eller som måste finnas för att betala marknadshyra och eventuella nya inköp av varor som ska säljas på marknader så har man således inte rätt till ekonomiskt bistånd?

När man har andra tillgångar har man inte heller rätt till ekonomiskt bistånd. Innehav av fastighet, bostadsrätt eller t.ex. fordon som man använder vid sin försäljning på marknader kan då t.ex. vara andra tillgångar?

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/ekonomiskt-bistand-for-privatpersoner/

 

Några möjligheter för en marknadshandlare att få hjälp att överleva tills marknader börjar arrangeras igen finns således inte. Därför kan det inte kraftigt nog framhållas vikten av att det inrättas någon form av stödpaket/bidrag till marknadshandlarna. Behovet kommer naturligtvis att skifta från handlare till handlare, ett riktmärke kan vara att ca 1% av den sökandes årliga omsättning ges till marknadshandlaren per månad.

 

Torg och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening (TOMER)

Guido Carinci 

    ORDFÖRANDE