Frågestund med Finansmarknadsminister Per Bolund

Tony Nilsson ansvarig utgivare för Torg och Marknadsnytt 9 juni 2016


Idag har det varit direktsänd frågestund med Finansmarknadsminister Per Bolund.
KDs Lars Erik Nordell ställde frågor.
"spola fram till 5 tim 48 minuter"

http://www.svtplay.se/…/90…/svt-forum/svt-forum-9-jun-09-00…

Detta är Tony Nilssons direkta svar till Per Bolund:

Hej Per.
Jag lyssnade på dagens frågestund.

I frågan om kassaregister för den ambulerande handel finns det fakta som måste belysas.

Garantin för kassaregistren gäller inte då den inte är tillverkat för utomhusbruk.

Ansvarsförsäkringen gäller inte om det skulle bli en el-olycka, då registret inte är godkänt för utomhusbruk.

Då de flesta marknaderna är i mindre samhällen eller på landsbygden räcker inte signalmasternas kapacitet, då det plötsligt blir t ex 20.000 personer på en plats där masterna har kapacitet för kanske 5.000 personer, vilket gör att mobilbaserade system inte fungerar.

Ett godkänt kassaregister kostar 80.000 kr enligt branschorganisationen Kassaregisterrådet. I lagens förarbeten hävdas att ett godkänt register finns för 6.000 kr.

I SKVs utredning från 2002 lyftes schablonbeskattning fram som en lösning.

I flera andra länder i Europa används en schablonbeskattning. Att momsbelägga platshyrorna och införa en "löpmeterskatt" som i Spanien är en lösning.

SKVs samordnare för kontantbranschen Conny Svensson har sagt till mig att han är "försiktigt positiv" till en schablonbeskattning.

Vid sträng kyla fryser kristallerna på displayen.

Vid regn och fukt suger kvittoremsorna åt sig fukt och fastnar.

Enligt Conny Svensson får vi ställa undan kassaregistren vid regn, men det är SKVs kontrollant som beslutar om det regnar tillräckligt. Detta öppnar för godtycke.

I en frågestund i riksdagen förra året sa Magdalena Andersson att hennes uppfattning var att "lagen gäller vid vackert väder" vilket även Conny Svensson anslöt sig till, på direkt fråga. Sådana lagar kan vi inte ha i en rättsstat.

Vi vill ha en utvärdering och översyn där knallarnas organisation TOMER även ges möjlighet att bidra.

Slutligen undrar jag vad som hänt när Miljöpartiet helt bytt sida i frågan. När lagen togs under den borgerliga majoriteten var Mp det enda parti där alla ledamöter röstade emot.

Hoppas du får möjlighet att läsa detta och möjligtvis, trots hög arbetsbelastning hinner svara mig.

Vänliga hälsningar,

Tony Nilsson

Ansvarig utgivare för Torg och MarknadsNytt

SVT Forum - 9 jun 09.00 | SVT Play

 

 

Nästa artikel