Historiskt branschmöte hölls i Stockholm den 7 mars 2017

Tony Nilsson 22 mars 2017

Historiskt branschmöte hölls i Stockholm 7/3.

För första gången träffades branschens samtliga organisationer, TOMER, ( Rune Nilsson, Guido Carinci, Tony Nilsson), MAF, ( Gunnar Eriksson, Ulf Elmér) Tivoliägareförbundet ( Pierre Heramb, Peter Jansson, Calla Carlsson) och Skånska Marknader (Ronny Hassan) på Hotell Best Western i Bromma.

Inledningsvis konstaterades att branschen lever under hot. Att en urgammal kultur riskerar försvinna. Tivoliägarna har tillskrivit samtliga Sveriges kommuner ur den aspekten. Kommunernas återvändardagar kan snart vara borta, deras idrottsförening kommer tappa inkomster, det lokala näringslivet omsättning minska och bygden/samhället/staden kommer mista sociala och glädjegivande tillfällen under ett grått och långt år.

Det gemensamma deltagandet i Almedalen var punkt ett. Teman för seminarier, inbjudningar, trycksaker, utrustning och olika strategier diskuterades. MAF som inte kan deltaga lovade att bidra med en banderoll och 5000 kr till kostnaderna. Vi hoppades dock på att någon arrangör kan dyka upp ett par dagar.

Gemensamt agerande gentemot myndigheter och under vilka villkor diskuterades. Vi måste stärka varandra när det gäller kontakterna med myndigheterna, även om det handlar om organisationsspecifika frågor.

Även Skånska Marknader, liksom MAF och STF, erbjöds att medverka med egen text i kommande nummer av ToMN. Ett ypperligt tillfälle för information.

MAF och TOMER kommer möta Konsumentverket i Karlstad den 31/3.

De gemensamma normalreglerna för marknader ska uppdateras innan ett nytryck ska ske.

Tivoli ska vara tivoli och marknader marknader blev den gemensamma ståndpunkten när tendensen att tivolin säljer produkter på marknadsområdet och knallar säljer pop corn och sockervadd på marknadsområdet diskuterades. Problemet verkar bottna i svaga arrangörer.

Rimliga öppettider kom upp för diskussion. Men också att alla måste hålla sagda öppettider. Allt av respekt för publiken och kollegorna. Arrangörerna måste sätta ner foten. Olika goda och dåliga exempel diskuterades.

TOMER lyfte frågan om ordningen på marknader när det gäller att bygga ut i gångarna. Även detta handlar om arrangörerna och bristande lagliga maktmedel. Polisen hjälper inte till att avhysa en knalle som inte följer reglerna. Det enda sättet är att svartlista inför kommande marknader.

Rimliga etableringstider diskuterades. Problemet tycks ligga hos kommunerna som inte vill stänga av gator i god tid och låta knallar och tivoli bygga och packa i lugn och ro. En gemensam skrivelse till kommunerna beslutades.

Efter TOMER och MAF lyckade gemensamma stämma i januari beslöts att försöka göra likadant kommande år. STF kommer lägga ett styrelsemöte samtidigt. Även Skånska Marknader hoppades kunna närvara vid lördagens seminarier, föredrag och work-shops.

Avslutningsvis beslöts att nästa möte ska ske 17/10.