Kassaregister för utländska näringsidkare

Foto: www.fotoakuten.se 22 mars 2017

Riksdagens debatt i kammaren om kassa-register för utländska näringsidkare

Anförandelista
Per Åsling ©, Lotta Finstorp (M), Olle Felten (SD), Larry Söder (KD), Peter Persson (S), Lotta Finstorp (M) , Peter Persson (S).

Kammaren antog Skatteutskottets förslag att även utländska försäljare ska ha kassaregister from den 1 maj.

Se debatten här.

Se Skatteutskottets ställningstagande här.

Nästa artikel