Möte med Skattemyndigheten i Solna

14 mars 2017

Den 15/2 hölls ett möte för kontantbranschen hos skattemyndigheten i Solna.

Vi välkomnades av Generaldirektören (numera sparkad, men till det är vi oskyldiga) och Conny Svensson.
Förutom TOMER, MAF och Tivoliägarna var ytterligare 9 organisationer där. Det var ett brett spektra från kassaregisterrådet, över blomsterbranschen till frisörförbundet och bilverkstäderna.

Fokus låg på nya tekniska lösningar gällande kassaregistren. Men även den översyn som SKV tänker göra av kassaregisterlagen. TOMER bad då om att de ska titta extra på de speciella förhållanden som torg och-marknadshandeln verkar under.

Vi kommer få ta del av översynen och även ha åsikter. TOMER representerades av Stig Persson och Tony Nilsson.