OBS! OBS! ALVESTA MARKNAD 27-28/8 ÄR INSTÄLLD.

Carina Söderman 28 juni 2016

Alvesta Marknad 27-28/8 är inställd

pga att Växjö Karl-Oskar dagarna har bytt helg

så Alvesta har i och med detta tappat ca 100 knallar, och då väljer de att ställa in för

att begränsa det ekonomiska bortfallet.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till

alvesta.marknad@gmail.com