Till Socialstyrelsen

            socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Coronaviruset slår hårt mot många av landets knallar

I spåren av att marknader ställs in kan många av landets marknadshandlare hamna i ekonomisk kris som i värsta fall kan innebära att det inte finns pengar till hyra eller pengar till vare sig sjukvård eller nödvändiga mediciner, även att kunna skaffa mat till sig själv och familjen kan i värsta fall bli ett oöverstigligt problem.

När nöden är som störst och sista utvägen är att gå till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd kan man anta att reglerna med största sannolikhet kommer att sätta stopp för att snabbt få den hjälp som behövs om inte reglerna för bistånd ändras.

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Om du har pengar på banken som ska täcka räkningar som förfaller till betalning eller som måste finnas när det blir tillåtet med marknader igen att betala marknadshyra och eventuella nya inköp av varor som ska säljas så har du således inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Har du andra tillgångar i form av fastighet, bostadsrätt eller t.ex. fordon som du använder vid din försäljning på marknader har du inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.

På det här området är det nödvändigt med snabba anvisningar till kommunernas socialtjänster att kraven när det gäller ovanstående ömmande situationer får innehav av pengar på banken eller andra tillgångar inte utgöra hinder för ekonomiskt bistånd.

Allmänna regler för att kunna få ekonomiskt bistånd

Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter kan du ta upp det med socialtjänsten.

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

 

Torg och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening (TOMER)

Guido Carinci 

    ORDFÖRANDE