Hitta oss på Facebook

Självklart finns vi på Facebook.

Här finns vår sida som vi hoppas att du väljer att gilla. Genom att göra det så är chansen större att du får våra inlägg synliga när du loggar in på Facebook.

Besök vår TOMER-sida här

TOMERs Mötesplats på Facebook

Detta är en Facebookgrupp. Det innebär att du blir medlem i gruppen och aktivt kan deltaga eller enbart läsa och ta del av vad andra knallar diskuterar. Det är enbart medlemmarna i gruppen som kan läsa vad som skrivs. I nuläget är vi drygt 400 medlemmar. Man behöver inte vara medlem i TOMER.  Välkommen att gå med i vår grupp.

Klicka på rutan: "Gå med i grupp" när du är på sidan TOMERs Mötesplats