SALA VÅR MARKNAD  

14-15 april 2023

Fredag 10.00-18.00 / Lördag 10.00-16.00
Etableringstider Torsdag från 12.00  / Tillträde till torget

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 mars
Senaste betalningsdag 5 april
OBS! Inga ansökningar tas via telefon.

 KLICKA FÖR STÖRRE ANNONS!
Vill du hellre skriva ut och skicka in din anmälan - KLICKA HÄR!

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran!
 

 

SALA VÅRMARKNAD PLATSANSÖKAN 2023