TOMER registrerades i bolagsregistret

12 December 1980

Första numret av ToMn, som då hette knallebladet, berättas om en skrivelse föreningen gjort till landets samtliga kommuner. Kritik mot stora skillnader i affärs- och torghyror. Strävan efter seriös handel med momsregistrerade företag. ”Vi är villiga att följa konsumentnämndens anvisningar och ge kunderna köptrygghet”

Viktigare än någonsin att vara organiserad – 1983 ska beslut tas om ändring av lagen om tillfällig handel.

Många kommmuner chockhöjer hyrorna med upp emot 300 procent.

Lagförslag om totalförbud på att upplåta mark för tillfällig handel.

Detta kan vara sista året som vi kan få bedriva vår verksamhet.

Nettovinst 1981 blev 10 487:21  Ordförande; Johnny Pragt  Ur: Knallebladet nr 1 Åregång 1

Vår branchtidning, Torg och Marknadsnytt, startade 1982 med Bo Sjökvist som redaktör och Johnny Pragt som ansvarig utgivare.

Första fyra nr av ”Knallebladet” och de två första av Torg och Marknadsnytt var bara på några få sidor, i princip ihopkomna med en reseskrivmaskin.

Fr o m nr 2 1984 fick tidningen det format den har än i dag. Redan från start utkom tidningen med fyra nr /år.

1982

Hotande totalförbud

”därför KNALLAR kanske detta är det sista året vi kan och får bedriva vår verksamhet. Vi måste därför redan i dag ta itu med det mörka orosmoln som tornar upp sig på bår framtids himmel”

Ur ledare nr1/82

Kräv knallarna på momsregbevis. Förslag på medlemsträff i Jönköping om att föreningen ska tillskriva marknadsarrangörer och kommuner.

1983

Föreningen anmäler kommuner som vill reglera eller stänga torghandel till Näringsfrihetsombyúdsmannen. Denne håller med och ger kommunerna följande tillrättavisning:

”Torghandeln ska fritt få konkurrera med den etablerade handeln”

Föreningen lyckas stoppa planerad sortimentbegränsning på torgen.

Antalet medlemmar närmar sig 500.

Föreningen kritiserar ensamrätter och kräver åtgärder av NO.

1984

Gruppförsäkring för TOMER-medlemmar diskuteras på årsstämman

TOMER NO-anmäler flera kommuner som fortsatt höja platshyrorna i strid mot tidigare rekommendationer från myndigheten. Flera kommuner backar efter den hårda kritiken.

Rekommendationer för enhetliga marknadsregler skapas, ska gälla fr o m 1985 års marknader.

1985

TOMER firar femårsjubileum och delar ut ”hedersknallar” (i brons) på årsstämman.

NO får kritik för att inte ta tag i frågan om ensamrätter vilket är ett ämne för stor irritation under året.

Krav i riksdagen på åtgärder mot kringfarande handel som anses konkurrera ut etablerade butiker.

I ett utkast till ny ordningslag föreslås att kommunerna ska få rätt att bestämma över såväl varusortimentet på torgen som vilka tider handeln får bedrivas.

TOMER lyckas stoppa förslaget.

Texaco blir först att ge TOMER 10 procent rabatt på drivmedel till medlemmarna. En liknande rabatt har föreningen också önskat av övriga bensinbolag.

1986

TOMER inför gruppförsäkring för alla sina medlemmar.

TOMER får stöd av paraplyorganisationen för europeiska knallar, UECA, för kampen mot begränsningar i handeln på torg och marknader.

1987

TOMER deltar i turistmässan TUR 87. Förutom TOMER fanns också marknadsarrangörer och tivoliägare på plats i montern. Drygt 15 000 mässbesökare beräknas ha besökt montern.

1988

Knalle IF ser dagens ljus i föreningen. De skördar dessutom framgångar på fotbollsplanen genom att slå Selånger med 3-2 under marknaden där.

TOMER anställer kontorister och har nu nästan 600 medlemmar.

1989

Gilbert Rylander tar över som ordförande för TOMER. Han blir dessutom ansvarig utgivare för tidningen.

Många knallar har under årens lopp blivit polisanmälda för brott mot lagen om tillfällig handel. Inte minst i Malå där lokala köpmän velat fgå bort torghandeln. Nu ger man igen med samma mynt. En möbelhandlare i Malå som hyrt Folkets Hus för att sälja möbler polisanmäls eftersom denne saknar tillstånd till försäljningen.

Justitieminister Laila Freiwalds ger TOMER rätt i att knallar får sälja lädervaror på torget i Halmstad. Kommunen hade sagt nej men TOMER överklagade hela vägen ända till regeringen och fick rätt!

1990

TOMER firar tio års jubileum på årsstämman. De närvarande konstaterar att man har en organisation som makten lyssnar till.

Gilbert Rylander avgår som ordförande tre dagar före stämman, Ricky Pragt utses som tillförordnad ordförande.

Risk för överetablering av marknader diskuteras. Detta år arrangerades 500 marknader i landet. Vilket blivit den största inkomstkällan för många idrottsföreningar medan knallarna kan förlora på ett ”marknadsmätt” Sverige.

1991

Nya tilllståndsregler för livsmedel vållar huvudbry. De är så krångliga att inte ens kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar klarar tolka dem konstaterar TOMER.

Fem kommuner anmäls till NO för oskäliga hyror. Bland annat höjde Nynäshamn sin torghyra med inte mindre än 1 566 procent!

1992

TOMER fördubblar antalet regionombud från tre till sex.

Försäljningen viker för många knallar. Det råder ekonomisk kris i Sverige och räntan har ett tag varit upp i 500 procent. I Torg och Marknadsnytts ledare citerar Maragreta Bjernstrand Winston Churchill som tröst:

”Vi kommer genast att göra allt som är möjligt. Det som är omöjligt kommer att ta lite längre tid…”

På Knallarnas tio i topp-lista över marknader blir Selånger bäst för fjärde året i rad.

TOMER gläds över nytt förslag till ny ordningslag, utan sortimentbegränsning och reglering av tider för torghandel.

1993

Gilbert Rylander väljs ånyo till ordförande.

TOMER deltart i turistmässan TUR 93

Ekonomin är god, föreningen kan redovisa en kassa på 680 000 kronor.

1994

TOMER lyckas framgångsrikt få ett flertal kommuner att ändra sina sortimentsbeegränsande torgstadgor.

Samarbete med knalleorganisationer i Danmark och Finland fördjupas.

Vild-Hasse tilldelas ”hedersknallen”

Regionombuden får ökat ansvar.

1995

Det slarvas för mycket vid platsbokningar. Knallar får ingen skriftlig bekräftelse på sin platsbokning.

Samtidigt pekar föreningen på knallens skyldighet; att i god tid meddela om man inte avser komma.

Förvirring råder om färdskrivare behövs eller inte för den som bedriver ambulerande handel.

TOMER minskar sina möteskostnader genom att enbart kalla ordinarie ledamöter till sammanträden.

TOMER har 694 betalande medlemmar detta år.

1996

Vera Åsberg väljs till ny ordförande på årsstämman.

Allt fler arrangörer ställer upp på att ge TOMER-medlemmar hyresrabatt.

TOMER inför krav på F-skattebevis för att få bli medlem i föreningen.

1997

Bo Nilsson väljs till ordförande.  Hans programförklaring är en breddning av TOMER´s verksamhet som samlande branschorgan.

TOMER protesterar mot branschsaneringsutredningens förslag om kassaapparater.

TOMER stöder en statlig utrednings förslag om att platsupplåtare ska kontrollera och föra anteckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer på den som hyr en torg- eller marknadsplats.

1998

Den nya lagen om särskild skattekontroll av torg och marknadshandel träder i kraft vid halvårsskiftet. I lagen har TOMER fått gehör för många av sina synpunkter. Exempelvis har lagstiftaren nu bytt ut begreppet ”tillfällig handel” mot ”torg och marknadshandel” vilket föreningen propagerat för eftersom handeln är regelbundet återkommande.

Det råder missnöje i TOMER med europeiska knalleorganisationen UECA. Trots flera påstötningar har föreningen inte fått klarhet i UECA.s ekonomiska situation. Vilket man krävt för att mer aktivt engagera sig i organisationen.

TOMER har under året 619 medlemsföretag.

1999

TOMER beslutar att lämna den europeiska organisationen UECA.

Strid på årsstämman om F-skattebevis för medlemskap i föreningen. Kravet på F-skattebevis behålls.

TOMER lägger ner sin omröstning om bästa marknadsarrangör. Mörlanda marknad i Västergötland blev siste vinnare.

TOMER gör entré på internet med adressen www.tomer.org

TOMER tar upp striden med flera kommuner som utan lagstöd börjat reglera exempelvis hur torghandlarnas stånd ska se ut.

2000

TOMER för flera strider med kommuner som vill begränsa torghandel, reglera utseendet på marknadsstånd eller stoppa torghandeln helt.

2001

Kraftigt försämrad ekonomi vållar diskussioner på årsstämman. Förslag finns om att momsbelägga serviceavgiften liksom tidningen Torg och Marknadsnytt.

Stora besparingar förutspås på Torg och Marknadsnytt, juninumret bantas åtta sidor.

TOMER skapar ytterligare en hemsida på internet. www.svenskamarknader.com gör succé direkt.

Turbulens i TOMER´s styrelse och fyra ledamöter aviserar sin avgång inför årsstämman. Däribland ordföranden Bo Nilsson och kassören Stig Wiklund.

2002

Rolf Samuelsson väljs till ny ordförande på en lång och stormig årsstämma. Hela revisionen avgår.

Stor oro råder i föreningen under året.

2003

Årsstämman beslöt att inte ge tidigare styrelse ansvarsfrihet. Anledningen är premier för tjänstepension för anställda på kontoret inte betalats in. Vilket kan resultera i en ekonomisk jättesmäll i efterhand.

Alecta avskriver pensionskravet senare under året. Beskedet får revisionen föreslå kommande årsstämma att ändra tidigare beslut och bevilja gamla styrelsen ansvarsfrihet.

TOMER förhandlar ner hyror ibland annat Lidköping. Och strider för korvhandlare i Stockholm gentemot flera myndigheter.

2004

TOMERs medlemsantal är nu nere i 421 medlemmar. Det lägsta antalet på många år.

Föreningen anlitar en ny advokat vilken ersätter Bertil Westlund som i många år varit juridisk företrädare.

En ny statlig utredning väntas komma med nya krav på kassaregister. TOMER är en av remissinstanserna.

TOMER står åter inför stora förändringar i ledningen. Såväl vice ordförande som kassör aviserar att de vill lämna sina uppdrag.

2005

Pajkastning på 25:e årsstämman slutar i försoning.

Chockhöjda hyror för korvknallar i Stockholm JO-anmäls av TOMER.

TOMER dömer ut skattekontrollutredningens förslag om att all kontanthandel måste använda kassaregister.

2006

Årsstämman, som tänkt hållas i Sundsvall, ställs in med kort varsel. En majoritet i styrelsen vägrar skriva under på innehållet i stämmohandlingarna. Ordföranden Rolf Samuelsson och kassören Kjell Klintberg ställer sina platser till förfogande.

Några veckor senare genomförs den i Eskilstuna. Där väljs Tony Nilsson till ny ordförande. Stämman beslutar att granska föregående års verksamhet och i avvaktan på detta avstår man att pröva ansvarsfrihet för styrelsen.

Tre medlemmar utesluts ur föreningen på grund av illojalitet. De stämmer TOMER och kräver 35 000 kronor vardera i skadestånd.

TOMER startar presskampanj (som Stig Wiklund leder) om kassaregistren. Ett stort antal debattartiklar, insändare och notiser publiceras i dagstidningar från norr till söder.

Protesterna mot kassaregistren ger resultat; torg- och marknadshandlarna blir undantagna i lagen.

2007

Krisläge – ekonomin tycks vara i fritt fall. Lägre intäkter och ökade kostnader har lett till att föreningen gått hela 400 000 kronor back.

Enskilda medlemmar backar upp föreningen för att undvika konkurs.

Såväl tidigare (före 2006) ordförande som kassör beviljas inte ansvarsfrihet.

Medlemsavgiften höjs från 50 till 100 kronor.

TOMER föreslår arrangörer höja hyrorna och kompensera medlemmar med högre rabatter.

För andra året hålls medlemsmöte i Rättvik, ett välbesökt sådant.

TOMER byter bokföringsbyrå på grund av att kostnaderna rusat iväg.

Förlikning ingås med utesluten medlem vilken tidigare stämt föreningen.

2008

Guido Carinci väljs till ny ordförande på årsstämman.

Katarina Hoffman blir ny kassör, i sämsta tänkbara ekonomiska läge. TOMER är i princip likvidationspliktigt. Eftersom bokslutet inte kunnat göras klart beslutas om extrastämma senare under våren.

Extrastämman beslutar om höjd medlemsavgift till 300 kronor.

Hårdare ekonomisk styrning och besparingar ska få rätsida på ekonomin.

TOMER inrättar ett ombud för att arbeta för knallarnas rättigheter och driva frågor till gang för torg- och marknadshandel. Uppdraget går till Stig Wiklund.

TOMER inleder samarbete med Konsumentverket som beviljar pengar till projektet som ska informera om skyltning och motverka försäljningen av farliga leksaker.

Fjolårets stora förlust har mot slutet av året vänts till vinst. En anledning är att samtliga i TOMERs ledning själva frivilligt avstått från arvoden. Även styrelsemöten hålls nu per telefon med stora inbesparade resekostnader som följd.

2009

Årsstämman hålls för första gången flytande – på en färja till Finland.

Styrelsen lovordas för gott arbete och medlemsantalet börjar åter öka.

TOMER gör ny marknadsturné med stöd av Konsumentverket. Siktet är inställt på farliga leksaker och obefintlig skyltning.

Uppryckning ur det ekonomiska moraset fortsätter.

En rapport från konsumentverket visar att TOMERs arbete haft effekt.

2010

Som föregående år avverkas årsstämman på Finlandsfärjan. Stig Wiklund gör comeback i TOMER-toppen, nu som sekreterare.

Mats Björkenfeldt städslas som nytt juridiskt ombud för föreningen.

TOMER biträder knallar i Skövde, Herrljunga, Karlshamn, Kristianstad med flera platser.

2011

Skatteverkets rapport om 250 djupgranskade ambulerande företag mynnar ut i att även torg- och marknadshandel bör omfattas av kassaregistertvång. För TOMER blir detta startpunkten för en ny strid om kassaregister.

TOMER avvecklar kontoret i Borås och installerar ett nytt i Nyköping.

TOMERs ordförande har blivit rånad på dagskassan, 35 000 kronor. Men den bra nyheten är att det nya momentet "rån" i medlemsförsäkringen täcker skadan. En glad ordförande konstaterar att "medlemmarna i TOMER har en väldigt bra försäkring".

TOMER har ett flertal möten under året med Skatteverket, Svensk Handel med flera organisationer om kassaregisterfrågan.

 

2012

Kungsbacka kommun tar hjälp av TOMER för utformningen av sin torghandel.

TOMER tar strid för att kontanthanteringen måste fungera på orter där det hålls marknad. På flera håll har kontanterna i den enda bankomaten tagit slut vilket klart missgynnat knallarna.

Kontoret i Nyköping avvecklas och startas upp igen i Hägersten. Eva Hafner Berggren anställs på kontoret.

Debatten om kassaregister går vidare, kritiken är hård mot planerna på kassatvång.

 

2013

Eva Hafner Berggren, som också jobbar halvtid på TOMER´s kontor, väljs till ny kassör i TOMER. Hon efterträder Katarina Hoffman på den posten.

Riksdagen säger ja till kassaregisterlagen. TOMER arbetar för att ambulerande marknadshandel ska undantas eftersom den oftast sker utomhus och inga register för utomhusbruk finns att tillgå.

TOMER bistår medlemmar med dispensansökningar från kassalagen.

 

2014

Tony Nilsson blir ny ansvarig utgivare för Torg och Marknadsnytt. Han efterträder Ann-Chatrin Högström på den posten.

TOMER lanserar idén om att även föreningen ska kunna arrangera marknader.

TOMER tar strid mot Skatteverket. En "stridsfond" startas för att kunna dra Skatteverket inför rätta få en juridisk prövning av kassalagen. Advokaten Anders Tolke i Jönköping städslas för ändamålet.

TOMER låter en leverantör av kassaregister, som säger sig kunna leverera vädersäkra produkter, testa kassan i strilande regn. Resultatet är minst sagt nedslående, kassaregistret slutar helt fungera.

 

2015

Arbetet mot kassaregisterlagen fortsätter. Prövningen av kontrollavgifter hamnar dock vid vägs ände när Kammarrätter ger Skatteverket rätt och Högsta Förvaltningsdomstolen inte ger överklagandet prövningstillstånd.

Allt fler riksdagsledamöter har dock fått upp ögonen för problemen med kassalagen och kräver en översyn. Särskilt sedan TOMER för första gången deltagit i politikerveckan i Almedalen på Gotland. TOMER går också med i kontantupproret som startats av stridbare f d landshövdingen och rikspolischefen Björn Eriksson.