Bra att veta om TOMER

TOMER är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Vi ska tillsammans förändra vår arbetssituation till det bättre. Vi vill agera för ett fritt och seriöst näringsliv, med fritt varu-sortiment och fri konkurrens.

TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerande handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker.

Vi har ca 180 medlemmar, allt från enskild firma till aktiebolag. 

Sysselsättning


Torg- och marknadshandeln är den äldsta formen av handel. Den fyller en viktig ekonomisk och social funktion i samhället och utgör fortfaran-de en mall för varudistribution och service. Det finns idag ca 1.200 hel-tidssysselsatta knallar, ca 2.000 torghandlare med grönsaker, frukt och blommor och ca 2.500 deltidsknallar. Knallar och torghandlare arbetar på ca 500 torg och 700 marknader runt om i Sverige. Tillsammans omsätter de cirka fem miljarder kronor och skapar mer än 13.000 arbetstillfällen genom varuproduktion, distribution, nyetableringar, administration med mera.

 

Samarbete

Torg- och marknadshandeln kompletterar den bofasta handelns utbud och konkurrerar med sortiment, kvalitet och service. Framför allt har den en pris hämmande effekt. Denna, den äldsta formen av handel, är ett kulturarv vi har att förvalta och den bidrar i allra högsta grad till att vidmakthålla vitala stadskärnor, vilket även gynnar den bofasta handeln.

Styrka


Den ambulerande handelns styrka är att den arbetar med små enheter och utan stöd från samhället. Knallen har stor branschkännedom och erbjuder ett mycket specialiserat varuutbud till rätt pris.

Torg- och marknadshandeln har överlevt såväl butiksdöd som etablering-en av stormarknader och lågprisvaruhus och den är alltid nära kunderna.