Regionombuden är tillbaka

 Behoven av ombud har aktualiserats i flera sammanhang. En motion om regionsombud bifölls av en enig stämma.

På konstituerande möte den 1 mars 2021 så valdes nedanstående personer till regionsombud. Vi ser även fram emot att flera personer vill hjälpa till och dela på arbetet. Hör av er till, Eva, på TOMERs kontor.

Region södra: Agne Johansson Tel. 0481-10924

Region mellersta: Cerry Sandberg Tel.070-774 57 16  Lasse Öhman Tel.070-600 65 50 

  samt Åsa Brodin.Tel. 070-982 18 62

Region norra: Guido Carinci Tel.070-880 71 40 Jan-Erik Hörnfeldt Tel.070-579 48 65

Kari Kenttämaa Tel. 070-255 43 03 Tony Nilsson Tel.070-595 83 48