Valberedningen består av följande personer:

Peter Aljafari

Källebacksvägen 16, 555 93 JÖNKÖPING
Tfn:070 576 36 46

 

Bo Bäckström

Krondikesvägen 28,  831 47 Östersund
Tfn 070-212 29 35

 

Kristi Aus Hammarsten

Västlunda Västansjö 732 97 Arboga
Tfn 070-323 16 89

               

Peter Jansson

Salbovägen 4,733 63 salbohed
Tfn: 070 736 3691

 

Lasse Öhman

Rådmansövägen 476,760 15 GRÄDDÖ 

Tfn: 070-600 65 50