Valberedningen består av följande personer:

Cerry Sandberg

Bergsvägen 18, 141 75 Huddinge
Tfn: 070-774 57 16

 

Tomas Sjöholm

Skearydsvägen 36,  373 75 Jämjö
Tfn 070-855 24 35

 

Kristi Aus Hammarsten

Västlunda Västansjö 732 97 Arboga
Tfn 070-323 16 89

               

Peter Aljafari

Källebacksvägen 16, 555 93 JÖNKÖPING
Tfn:070 576 36 46

                                                            

Tony Nilsson 

 Tfn: 070-595 83 48
Mail: tony@solberga.nu