Valberedningen består av följande personer:

Tony Nilsson

Sammankallande

 Tfn: 070-595 83 48  Mail: tony@solberga.nu

Kari Kenttämaa

Unbyn 230, 961 93 Boden

Tfn 070- 255 43 03

Kristi Aus Hammarsten

Västlunda Västansjö 732 97 Arboga

Tfn 070-323 16 89

               Peter Jansson

Salbovägen 4, 733 63 Salbohed

Tfn: 070 - 736 36 91

 

 Peter Aljafari

Källebacksvägen 16, 555 93 JÖNKÖPING

Tfn:070 576 36 46

 

                                                                                                                                                           Silvano Casale

                                                                                                                     Skäcklinge Gårds Väg 16 147 33 Tumba

                                                                                                                         Tfn:070-555 14 79