MAF Marknads Arrangörers Förening

                                                                 Konsumentverket -      

                                                                                                     För medvetna och säkra konsumenter

                                                                Elsäkerhetsverket

                                                                                                      Vi informerar om elsäkerhet.