TOMERs marknadsguide

 VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA MARKNADSGUIDEN

Marknadsguiden kommer ut varje år .
Alla TOMER medlemmar får marknadsguiden per post.

Marknadsguiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader och torg.

Den trycks i A5 format och kostar 250 kr inklusive moms + porto 50 kr i år 2022