TOMERs marknadsguide

 

Marknadsguiden kommer ut varje år i slutet av januari. Alla TOMER medlemmar får marknadsguiden per post.

Marknadsguiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader och torg.

Den trycks i A5 format och kostar 300 kr inklusive moms och porto.


Vi avvaktar med Marknadsguiden 2021 till längre fram i vår och följer utvecklingen av Corona viruset 

 

Annonsering i marknadsguiden

Annonsplats finns både i guide och på vår hemsida

För annons och reklam i guiden skicka ett mail till

Annonsering i marknadsguiden

Annonsplats finns både i guide och på vår hemsida 
För annons och reklam i guiden skicka ett mail till