TOMERs marknadsguide

 VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA MARKNADSGUIDEN

Marknadsguiden kommer ut varje år .
Alla TOMER medlemmar får marknadsguiden per post.

Marknadsguiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader och torg.

Den trycks i A5 format 

Du beställer den i vår webshop - WEBSHOP