TOMERs marknadsguide

 

Marknadsguiden kommer ut varje år i slutet av januari. Alla TOMER medlemmar får marknadsguiden per post.

Marknadsguiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader och torg.

Den trycks i A5 format och kostar 300 kr inklusive moms och porto.