Välkommen till TOMER

Sverige enda branschorganisation för ambulerande torg- och marknadshandlare

Vår branschtidning - Torg- och Marknadsnytt  

utkommer med 4 nr/år. Som medlem får du tidningen hemskickad till dig.

Även du som icke-medlem kan prenumerera. Det gör du enklast genom att sätta in 190 kr på vårt

postgiro 19 14 54-8 så erhåller Du alla 4 utgåvorna 2016.

Svenska evenemang.se

är vår internetbaserade guide till marknader och evenemang

Här hittar du var i Sverige marknader och evenemang äger rum.

                              Välkommen till  www.svenskaevenemang.se