Meddelande till Tomers medlemmar

På grund av tekniskt fel på tryckeriet kommer 

Torg och Marknads nytt att bli försenad cirka en vecka

Styrelsen